TRACEM. Traçabilitat de Contactes ("Contact tracing") COVID19

En l’actual context de pandèmia, les autoritats sanitàries aconsellen adoptar mesures que permetin la “traçabilitat”, dels contactes entre persones. L’objectiu és normalitzar situacions com l’assistència a locals públics a on tenim contacte amb persones no habituals. TRACEM ofereix un servei integral per fer aquest seguiment de forma segura, respectant la privacitat, i sense necessitat de descarregar cap app. TRACEM - Ràpid i fàcil d’utilitzar - Senzill d’administrar, tan per crear nous punts d’accés com per consultar estadístiques d’us dels espais públics. TRACEM assegura la màxima celeritat de localització en cas de ser positiu per COVID19 a la resta d’assistents i contactes de l’usuari. ¡Un servei a la societat que ens ajudarà a lluitar contra la pandèmia! TRACEM

CreativaWorks.com 7 months ago
Creativa Works #videos-whiteboard

Whiteboard Videos

CreativaWorks.com 3 months ago

Accesos y Seguridad en los Parking de Mollet

CreativaWorks.com 2 years ago

Programa Inserción Sociolaboral de las Mujeres Jóvenes

Matias AC 1 year ago

Covid-19 Medidas para Travar o Contágio

Alan Aponte 10 months ago

Circuito Cerrado de Televisión (Tecalsa Seguridad)

Matias AC 1 year ago

Exposición a Amianto Cancerígeno (Fundación Riesgos Laborale...

CreativaWorks.com 2 years ago